ماه: بهمن ۱۳۹۹

تولید مغز اجداد ما در آزمایشگاه!

محققان ارگانوئیدهای کوچک مغز-مانندی(بافت مصنوعی) تولید کرده‌اند که حاوی ژن دو خویشاوند منقرض شده‌ی انسان یعنی دنیسووان‌ها و نئاندرتال‌ها است. به گزارش باغین نیوز، به نقل از ایسنا، این بافت‌ها
ادامه مطلب