سرپرست مرکز جامع سلامت باغین گفت: روزانه یک بیمار مشکوک به بیماری کرونا به مرکز جامع سلامت باغین مراجعه میکند