سرپرست تیم والیبال سیرجان از لغو بازی روز یکشنبه مقابل شهداب یزد خبر داد.